APV

APV skal laves hvert 3 år og indeholde alle de risikoområder, der er kendte.

Miljøhusets abonnementskunder får den lavet hvert 3. år - af Miljøhuset i samarbejd med jer - (er med i den 3 års abonnementspris) og vi holder styr på datoerne for kunderne.

Nedenfor kan du downloade skemaer til indendørs ansatte og til udendørs ansatte.

Stenapv: Miljøhuset laver stenapv på samme måde som ved almindelige APVer - vi gennemgår alle de usikre sten, laver en risikovurdering af dem og de indføres i en logbog, der er lige til at arbejde videre med bagefter.

Det psykiske arbejdsmiljø

Er der flere end 7 ansatte (undtaget koret) laver Miljøhuset en test sammen med APVen.

Ved 7 eller færre, kan Miljøhusets dialogskema bruges som udgangspunkt for en snak fx til det årlige medarbejdermøde.

Vurdering af sygefraværet

AmG eller kontaktpersonen skal hvert 3. år vurdere en evt. sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og sygefraværet. Men kun hvis der er sammenhæng - alt andet sygefravær er et ledelsesspørgsmål.

Er der ingen sammenhæng, har Miljøhuset også et skema til det.

Skal underskrives af kontaktpersonen og en medarbejderrepræsentant.

Tjeck af kørekort

Når personer (ansatte, frivillige, præster m.v.) fører et køretøj i en arbejdsgivers interesse (fx indkøb, transport mellem flere kirker/kirkegårde, sogneudflugter osv.) SKAL arbejdsgiveren sikre sig, at føreren har det korrekte førerbevis (Iflg. færdselsloven).

Færdselsloven har også regler for, at personer, der standses af politiet uden det korrekte førerbevis, kan få en personlig bøde på 7.000,-kr. første gang. Er kørekortet frakendt, er det en månedsløn!

Erstatningsansvarsloven har retningslinjer for, at forsikringen dækker ved manglende kørekort, men henter efterfølgende penge hos føreren for skader på ting og personer.

Se mere her om regler for kørekort 

Download Miljøhusets tjeckliste nedenfor

FYSISK APV

DIALOGSKEMA INDENDØRS ANSATTE


LOGBOG TIL TJECK AF KØREKORT

FYSISK APV

DIALOGSKEMA UDENDØRS ANSATTE


DOKUMENTATION FOR SYGEFRAVÆR

PSYKISK APV

DIALOGSKEMA ALLE ANSATTE