MILJØHUSETS 

ALLE filer i håndbogen har Miljøhuset Copyright på. Filerne kan bruges i eget sogn uden begrænsninger, men må ikke udleveres, kopieres eller videresendes til brug for andre udenfor sognet.

Håndbogen udvikles hele tiden i samarbejde med vores kunder - har du ønsker til nye ting, så giv os besked

INDHOLD:

APV:

Samtale/dialogskemaer når der skal laves APV

Skabelon til det lovpligtige tjeck af kørekort 

Arbejdsmiljøinstruktioner:  Miljøhusets egne forslag til de lovpligtige instruktioner, der skal være på en arbejdsplads. Derudover kan du finde KMs ringevejledning med kirkeklokker, regler om faldsikring, Miljøhusets vejledning om brug af motorsav, ATs vejledninger om brug af motorsave, fældnings-og skovningsarbejde. brug af håndholdt hækkeklipper, Miljøhusets responsummer om transport af gas og farligt gods.

Arbejdsmiljøorganisationen (AmO)

Responsum fra Miljøhuset og regler fra AT om hvordan AmO skal organiseres, hvad den skal arbejde med og hvordan det skal ske

Skabelon til dokumentation for organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde, valgperioder for AmR m.m.

Arbejdsskader: Intern blanket til anmeldelse og instruks i, hvordan det skal ske. 

Brandsikkerhed: Reglerne om Forsamlingshuse (fx løse stole, flugtveje m.m.), driftjournal til brug, når jeres lokaler kan rumme flere end 150 personer (Beredskabsstyrelsens regler)

Grandækning med fx Branchearbejdsmiljørådet for Jord til Bords 4 videoer.

Gravsten med Miljøhusets vejledning om håndtering af usikre gravminder, Miljøhusets vejledning om ansvarsplacering ift usikre gravminder, udkast til brev til gravstedsejerne, KMs cirkulære om fredning/affredning af graminder.

Kemi: (rengøringsprodukter, drivmidler og kemi på kirkegårdene) Skabelon til den nye lovpligtige APV på alt kemi og instruks i, hvordan kemi skal håndteres. Regler for opbevaring af af benzin, gas m.m.

Maskinsikkerhed:  Regler for tjeck af tekniske hjælpemidler og orientering om, hvordan det kan/skal foregå (småmaskiner, stiger og ledninger).

Psykisk arbejdsmiljø med de sidste nye regler om krænkende handlinger, ATs vejledning om tidspres, ATs vejledning om sexuelle krænkelser, Ats vejledning om stress, Miljøhusets responsum om mobning.

Sikkerhedsskiltning: Oversigt over de mest benyttede sikkerhedsskilte i Folkekirken, som der alle er et lovkrav til at have

Velfærdsforhold: ATs bekendtgørelse og vejledning om faste arbejdssteders indretning. Miljøhusets egen vejledning om velfærdsforhold.

ADGANG:
Miljøhusets kunder, der får lavet en fuld apv har fri adgang i 1 år efter APVen.
Miljøhusets kunder, der har et arbejdsmiljøabonnement med besøg hvert år har fri adgang i abonnementsperioden.
Andre kunder har fri adgang den første uge og kan derefter købe derefter købe sig adgang for 1000,-kr (2 personer) eller 1500,-kr for 3 eller flere personer for det kommende år efter fakturadato. Derefter 500,-kr eller 800,.kr/år. Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges med en måneds varsel.

Opdatering sker løbende (ca 3 - 4 gange årligt) og varsles via email til abonnenterne, der ved sit abonnement giver Miljøhuset tilladelse til at opbevare navne og emails i abonnementsperioden.

Opdatering sker løbende (ca 3 - 4 gange årligt) og varsles via email til abonnenterne, der ved sit abonnement giver Miljøhuset tilladelse til at opbevare navne og emails på abonnenter i abonnementsperioden.