Arbejdsmiljøinstruktioner

Arbejdsgiveren SKAL give de ansatte lovpligtige instruktioner i, hvordan de kan udføre arbejdet, så de ikke kommer til skade eller bliver nedslidte.

(alle de nævnte instruktioner kan downloades nedenfor)

Generelle instruktioner

Miljøhuset lavet et udkast til generelle instruktioner, der skal gennemgås med de ansatte (fx på et personalemøde), forklares for dem, og de skal skrive under på, at de har modtaget dem.

1 sæt til kirker og kirkegårde

1 sæt til krematorier

Konkrete instruktioner

Det kan være nødvendigt, at ansatte med særlige funktioner, får en konkret vejledning i særligt risikable arbejdsmiljøforhold.

Nedenfor kan du downloade:

ATs vejledning om arbejde med motorsave

ATs vejledning om fældnings og skovningsarbejde

BAR jord til bords faktaark om arbejdet med motorsave

Miljøhusets konkretisering af arbejdet med motorsave

BAR jord til Bords vejledning om håndholdte hækklippere

BAR transports folder om transport af gas

BAR Jord til Bords folder om brug af gasbrændere

Miljøhusets sammenskrivning af reglerne for transport af farligt gods

Miljøhusets vejledning om faldsikring

KMs vejledning om manuel ringning med kirkeklokker

GENERELLE INSTRUKTIONER

KIRKER OG KIRKEGÅRDE


ATs REGLER OM FÆLDNINGS OG 

SKOVNINGSARBEJDE


BAR JORD TIL BORDS VEJLEDNING OM

HÅNDHOLDTE HÆKKEKLIPPERE


MILJØHUSETS VEJLEDNING OM

 TRANSPORT AF FARLIGT GODS

GENERELLE INSTRUKTIONER

KREMATORIER


BAR JORD TIL BORDS FAKTAARK OM

MOTORSAVE


BAR TRANSPORTS FOLDER OM

 TRANSPORT AF GAS


MILJØHUSETS INSTRUKTION I

FALDSIKRING

ATs REGLER OM ARBEJDE MED

 MOTORKÆDESAVE


MILJØHUSETS SAMMENSKRIVNING AF 

REGLER OM ARBEJDE MED MOTORSAVE


BAR JORD TIL BORDS VEJLEDNING OM

GASBRÆNDERE


KMs VEJLEDNING OM

MANUEL RINGNING MED KIRKEKLOKKER