Arbejdsmiljøorganisationen

SÅDAN  ER DEN ENKLE KOMMANDOVEJ HOS DANSKE STENHUGGERIER I ARBEJDSMILJØSPØRGSMÅL:

Alle udfordringer skal søges løst på det lavest mulige niveau med den højest mulige indsats

Støder du ind i et problem, så søg selv at løse det - se fx i vores instruktioner

Kan du ikke løse det selv skal du gå til din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis de er i tvivl går de til distrikstlederen eller evt til vores sikkerhedschef.

Med venlig hilsen

                                                         Sikkerhedschef Kjeld Wichmann                                            

Arbejdsmiljørepræsentant Dan Vedstgaard tlf +4523731963 mail: Dandve@stenhuggeri-as.dk