Arbejdsmiljøorganisationen

Reglerne for en arbejdsmiljøorganisation (AmO) siger, at når der er 9 eller færre ansatte skal der ikke oprettes en arbejdsmiljøgruppe (AmG).

Er der 10 eller flere skal er oprettes en AmG. Der tælles hoveder (det vil sige også alle deltidsansatte) og kor tælles med (koret er der lavet en afgørelse på i Arbejdsmiljøankenævnet, og de skal tælles med). Frivillige tælles ikke med.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle ansatte uden ledelsesansvar for 2 år og kan genvælges.

Den leder, der har ansvaret for arbejdsmiljøet udpeges af arbejdsgiveren. Normalt står det i kontaktpersonens vedtægt, at ansvaret og opgaverne med arbejdsmiljøet ligger der. 

Miljøhuset har lavet en sammenskrivning af valgregler og AmOs arbejdsopgaver - kan downloades nedenfor

Korister og sangere tæller med i antal medarbejdere. Spørgsmålet har været afprøvet i Arbejdsmiljøklagenævnet, hvor det blev afgjort, at korister og dermed deltidsansatte tæller med. Gå til download nedenfor.

AT vejledninger

ATs vejledning om samarbejde om sikkerheden i virksomheder med højst 9 ansatte

ATs vejledning om samarbejde om sikkerheden i virksomheder med 10 -34 ansatte

ATs vejledning om samarbejde om sikkerheden i virksomheder med mindst 35 ansatte

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en glimrende beskrivelse af hvordan man opretter en AmO ved sammenlægninger til fælles drift. Gå ned til download.

Kurser for AmG

Husk, at hvis der er oprettet en AmO og der er valgt en AmR, så skal vedkommende deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Miljøhuset har uddannelser både på Sjælland og i Jylland løbende - se vores kurser.

Vejledning om oprettelse af AmO

fra Miljøhuset

Korister og deltidsansatte tæller med

Afgørelse fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Vejledning ved driftsamarbejder

Landsforeningen af Menighedsråd