Arbejdsstedets indretning

Der er mange regler for indretningen af arbejdspladsen fx om spiseplads, garderobe og toiletforhold og meget andet. Her får du både lovgivningen og Miljøhusets målrettede responsum.

AT vejledning om Faste arbejdssteders indretning

Vejledningen indeholder generelle retningslinjer om indretning af arbejdspladser, fx:

Adgangsveje mv, Døre, porte mv., Ventilation, Færdselsveje og -arealer, Førstehjælpsudstyr

AT vejledning om Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Vejledningen indeholder generelle retningslinjer om fx: toiletter, spiseplads, håndvaske, opbevaring af tøj, omklædningsrum, bad og renseplads (tøj).

Miljøhusets responsum (sammenskrivning) maj 2020

Miljøhuset har sammenskrevet regler og den praksis AT følger på blandt andet Folkekirkens område.

SAMMENSKREVNE FÆLLES REGLER  MILJØHUSET 

AT VEJLEDNING OM FASTE ARBEJDSSTEDERS INDRETNING

AT VEJLEDNING OM  VELÆFÆRDSFORANSTALTNINGER