DANMARK

ARBEJDSMILJØPOLITIK

I Danske Stenhuggerier, Stoneworks & Naturstein Nord sætter vi arbejdsmiljøet meget højt.

Vi ønsker et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte, så vi kan undgå alle former for ulykker og nedslidninger, så alle kan trives og udvikle sig professionelt og som enkeltpersoner.

Vi lægger stor vægt på, at arbejdsmiljøet inddrages i alle beslutninger, der træffes, og alle aktiviteter, der udføres dagligt. Arbejdsmiljøet skal håndteres lokalt i samspil mellem ledelse og ansatte og med rådgivning fra sikkerhedschefen.

Vi accepterer ikke nogen form for mobning eller chikane på vores arbejdsplads. Vores arbejdsmiljø skal være præget af åbenhed, og alle mennesker skal behandles ens og med respekt.

På vores arbejdspladser betyder det:

  • at arbejdsmiljøet er en naturlig del af alt, hvad vi gør
  • at arbejdsmiljøarbejde udføres i et åbent samarbejde mellem arbejdsgivere, arbejdsledere, arbejdstagere og de repræsentanter, der arbejder med arbejdsmiljø
  • at alle medarbejdere får den instruktion og viden, der er nødvendig for at kunne arbejde sikkert og sundt. Alle nødvendige informationer er tilgængelige i vores digitale arbejdsmiljøhåndbog
  • at alle hændelser og ulykker, der sker, indberettes og undersøges, så vi kan gribe ind og forebygge
  • at vi regelmæssigt og i tilfælde af ændringer undersøger og risikovurderer både vores fysiske, organisatoriske og psykosociale arbejdsmiljø for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at skabe en sikker og sikker arbejdsplads
  • at vi overvåger vores systematiske arbejdsmiljøarbejde løbende og med en APV min. hvert 3. år med en kortlægning, risikovurdering og en handlingsplan
  • at vi har et klart og synligt lederskab med respekt og omsorg for den enkelte medarbejder
  • at vi gennemfører kollektive beskyttelsesforanstaltninger, der passer til alle i første omgang, men at vi også tilpasser os krav og betingelser for den enkelte.