Gravsten 

Arbejdstilsynet har frem til foråret 2020 af givet flere end 30 påbud til kirkegårde på grund af usikre gravsten, der har risiko for at kunne vælte og dermed lave skade på ansatte og besøgende.

Miljøhuset har været rundt og risikovurdere flere end 30.000 usikre sten og har derfor en grundig ekspertise på området.

Miljøhuset har været en del af det førende og grundlæggende udviklingsarbejde med sikring af usikre gravminder gennem research sammen med kirkegårde, menighedsråd, provstier, stenhuggere, leverandører m.m.

Vi har derfor en udviklet et professionelt koncept til stenapv - blandt andet i samarbejde med Danske Stenhuggerier.

Stenapv:

En af Miljøhusets konsulenter vil sammen med kirkegårdslederen/graveren og evt. kirkeværgen foretage en arbejdsmiljøfaglig vurdering på samme måde, som når der i øvrigt laves en APV:

 • Identifikation af risikosten
 • En vurdering af risikoen ved hver enkelt sten
 • En handleplan for udbedring og forebyggelse

Efter APV'en fremsender Miljøhuset en APV rapport til kirkegårdslederen/graveren og menighedsrådet med:

 • Gravstedsnummer
 • Billede af gravstenen
 • Stenens størrelse
 • En risikovurdering (baseret på en model fra Dansk Standard)
 • Opgørelse over ejerforholdet (privatejet/årsregning og legat eller kirkegårdens egen sten fx fredet sten, lapidarie osv)
 • En generel beskrivelse af de forskellige muligheder, der er for at sikre stenene
 • APVen afsluttes med en sammentælling af alle kategorier
 • Sammen med APVen medsender vi et forslag til brev til gravstedsejerne og et brev til gravstedsejere, der selv vil sikre deres egen sten
 • Derudover bliver stenene delt op i:
 • 1.  Akutte sten (de to højeste risikovurderinger), der skal sikres hurtigst muligt 
 • 2. Øvrige sten, hvor der kan gives gravstedsejerne en længere frist

Vores risikovurdering er baseret på samme måde som Arbejdstilsynets: vi rokker ved stenen og vurderer den ud fra det.

Ønskes stenene målt med trykmåler vil det ske i toppen af lodretstående sten op til 150cm.

Højere sten vil blive målt ved 150cm (skulderhøjde).

Sten, der står ude af lod vil blive målt på begge sider.

Når stenapven er færdig anbefaler vi, at kontakte Danske Stenhuggerier, der giver tilbud direkte i vores APV

MILJØHUSETS VEJLEDNING

HÅNDTERING AF USIKRE STEN

MILJØHUSETS VEJLEDNING

ANSVAR FOR DE USIKRE STEN


KM'S CIRKULÆRE OM

BEVARINGSVÆRDIGE STEN

FORSLAG TIL BREV TIL

 GRAVSTEDSEJERNE