INTERN KONTROL/HMS

På Stoneworks oppfyller vi alle reglene i dette området.

Internkontroll/HMS er en viktig del av vårt daglige arbeid, og på denne siden finner du: 

Internkontroll/HMS for alle våre avdelinger 

Generelle HMS-instruksjoner 

Instruksjoner for bruk av øyevask, masker og vernebriller 

Røekpolitik