Kemi

Faremærkede produkter

De produkter, der har gammel orange faremærkning, er fra 1/1 2018 ikke længere tilladt at have på arbejdspladsen. I dag skal de kemiske produkter på en arbejdsplads være mærket med de nye røde faresymboler på hvid bund. Fra 31. maj 2018 begynder arbejdstilsynet dog at håndhæve den nye lov.

At få styr på kemien er en måde at starte en god forebyggelseskultur. Alle på arbejdspladsen skal have de informationer, de skal bruge, og de skal vide, hvad de skal gøre.

Det er kun produkter med de nye faremærker, der er lovlige at opbevare og bruge.

Ryd op og beslut, hvilke kemiske produkter, I ønsker at bruge. Læs sikkerhedsdatabladet og find evt.et andet produkt som erstatning, så faremærket bliver nedgraderet og arbejdsmiljøet sikrere.

Skriv alt ind på Miljøhusets liste over godkendte produkter (se nedenfor). Få derefter fat i de nyeste sikkerhedsdatablade og læg dem fx op i jeres dropbox fra Miljøhuset - der ligger en mappe til dem.

Miljøhuset hjælper jer gerne med denne vurdering og udarbejder kemiAPV sammen med jer.

Alle ansatte, der bruger faremærkede produkter, skal have en særlig instruktion i brugen af dem og hvor I opbevarer sikkerhedsdatabladene.

De frivillige, der fx af og til hjælper i sognegårdens køkken, skal også have denne instruktion.

Øjenskyl

Der skal være det nødvendige øjenskyl til rådighed - og det rigtige, der efter de nye regler skal kunne skylle begge øjne på en gang. EYEAID 250ml er det eneste på markedet, der er enhåndsbetjent og derfor også mest velegnet til formålet.

Se https://www.miljohuset.dk/sikkerhedswebshop/ Her finder I det rigtige øjenskyl.

Øjenskyl skal placeres, der hvor der er risiko for at få noget i øjnene fx i maskinhuse, værksteder, køkkener og rengøringsrum.

Derudover anbefaler Miljøhuset, at I har en anden type (se vores webshop), der skal bruges hvis nogen får støv, blade eller grene i øjet. Dette produkt EYECARE 250ml kan også bruges til både øjenskyl og sårrens.

MILJØHUSETS KEMIAPVSKEMA

DET RIGTIGE ØJENSKYL