KONTORINDRETNING

Det er altid vigtigt at indrette arbejdspladsen til det arbejde, der skal udføres. Find vejledning og gode råd til indretning nedenfor i BFAkontors vejledninger.

Vejledningerne handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Indretning og inventar har betydning for, om medarbejderne kan udføre deres arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser uden at opleve gener eller nedslidning.

Andre forhold er også vigtige for bedst muligt arbejdsmiljø på kontoret. Læs mere  i folderne nedenfor fra BFA kontor om belysning, indeklima, kontormaskiner og støj.