Maskinsikkerhed og eftersyn

Alle maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal efterses efter leverandørens anvisninger, dog mindst 1 x årligt.

De deles op i 2 typer:

Småmaskiner, stiger og ledninger

Eftersyn skal ske af en sagkyndig, der ved hvad der er lovligt og hvad der skal efterses.

Miljøhuset hjælper med eftersynet ved APV og abonnement og påsætter en vores egen eftersynsmærkat.

Vores kunder kan derfor spare denne del af eftersynet fra fx elektrikere.

Alt med hydraulik, hejs og spil

Fx maskiner med olietryk, garageporte, treben, løftekæder/stropper m.v.

Eftersyn skal ske af en særlig sagkyndig, der kan lave tryk/trækprøver.

Eftersynet skal være sporbart, dvs at der enten skal sættes et eftersynsmærke på med

  • Dato for eftersynet
  • Firmaet der har udført eftersynet med telefonnummer

Alternativt skal der føres en logbog med rapport fra eftersynsfirmaet.

Er hjælpemidler ikke efterset må de ikke bruges!

Brugsanvisninger på maskiner

Alle brugsanvisninger skal være på dansk og være samlet, så brugeren af maskiner, kan se dem igennem før brug.

Certifikater

En del maskiner kræver certifikater og nogle maskiner kræver særlig grundig vejledning.

Se og download eksemplerne nedenfor, når der er brug for dem

GAFFELTRUCKCERTIFIKAT

BRUG OG KØRSEL MED GAFFELTRUCK

HVILKET CERTIFIKAT TIL HVILKE MASKINER?