Sikkerhedsbriller

Thor Visitorbriller kan bæres udenpå egne briller og skal benyttes hvor der er risiko for stænk ved brug af kemikalier, når der støver meget m.m. Se sikkerhedsdatabladene p. 8

Er EN 166 godkendt

45,00 kr.