Støvmaske påbudt a4 selvklæber

Støvmaske påbudt opsættes hvor det er risikovurderet, at der fx er en høj koncentration af støv - fx ved fejning af gulv - eller ved brug af aerosoler (spray), der afgiver tåger med farligt indhold (så er det P2 åndedrætsværn)

55,00 kr.