Personlig sundhed

Sundhed

Sundhed er i bund og grund et personligt begreb. Det handler om at have det godt med sin krop, sit sind, sine medmennesker, sin kultur, sit arbejde og sin sjæl. Sundhed er oplevelsen af at være i balance og samklang med sit liv og sine omgivelser, både de menneskelige og de fysiske

WHO siger, at sundhed er: "En ressource i hverdagen, ikke målsætningen i livet. Sundhed er et positivt begreb, der understreger sociale og personlige ressourcer, såvel som fysisk kapacitet."

Heldigvis er der meget, man kan gøre noget ved. Sundhed er vigtigere end et sundt helbred. Husk også, at det er vigtigt at have livskvalitet samtidig.

Kost

Her skal du dække din krops ernæringsmæssige behov.

De 10 kostråd er i 2020:

 • Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
 • Spis mange grønsager og frugt
 • Spis mere fisk
 • Vælg fuldkorn
 • Vælg magert kød og kødpålæg
 • Vælg magre mejeriprodukter
 • Spis mindre mættet fedt
 • Spis mad med mindre salt
 • Spis mindre sukker
 • Drik vand

Hvis du har et misbrug af en eller anden art, så arbejd med det. Det kan vise sig på mange måder. Det kan være en afhængighed af sukker, kaffe, cola osv. Vaner kan ændres, hvis man arbejder bevidst med dem gennem længere tid.

Alkohol

Sundhedsstyrelsen vurderer, at vi har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Desuden anbefaler de, max fem genstande på en dag. Det er sundest at lade være med at drikke alkohol.

Se alle Sundhedsstyrelsens 7 råd om alkohol her:

https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/alkoholforebyggelse/sundhedsstyrelsens-udmeldinger-om-alkohol

Rygning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke ryger. Det gælder også e-cigaretter. Lungerne kan blive sunde igen efter rygestop.

Miljøhusets rygepolitik, som er lovpligtig findes her.

Motion

Det er godt for din fysiske sundhed, at du regelmæssigt er fysisk aktiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysiske aktive mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over de almindelige, kortvarige, daglige aktiviteter.

Mindst to gange om ugen skal være fysisk aktiv med høj intensitet i mindst 20 minutter for at vedligeholde eller øge din kondition og muskelstyrke.

Træning med elastik er en enkel og effektiv form for styrketræning, hvor du kan træne hele kroppens muskler. https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/ergonomi/stillesiddende-arbejde/oevelser/oevelser-mod-smerter-i-nakke-skulder-og-arm-med-elastik/

Fokus på fysisk arbejdsmiljø gavner:

https://www.bfa-i.dk/ergonomi/job-krop-i-industrien/cases-og-artikler/fokus-paa-fysisk-arbejdsmiljoe-gavner

Forskning viser, at et godt konti-tal mindsker nedslidning ved hårdt fysisk arbejde.

Mentalt

Mental sundhed handler om sindet, om vores kognitive og følelsesmæssige trivsel.

Ifølge WHO er mental sundhed: "...en tilstand af velvære, hvor den enkelte person udnytter sine egne evner, kan håndtere livets problemer og belastninger, arbejde produktivt og målrettet, og er i stand til at bidrage til samfundet."

Mental sundhed og trivsel på arbejde er vigtigt både for en selv, kollegerne, produktivitet osv. Der er forhold i en selv, omkring arbejdet, omkring kolleger og ledelse og meget mere, som påvirker trivsel.

Man skal helst have velfungerende kognitive færdigheder: sprog, tale, hukommelse, opmærksomhed, rum og retningsopfattelse, regnefærdighed, problemløsning og overblik.

Man skal helst have velfungerende følelsesmæssig trivsel og kende og kunne håndtere sine følelser, selvkontrol, grænsesætning, realisme, empati og egenomsorg.

Når dit arbejde giver dig tilfredsstillende indflydelse, og du kan se meningen med det, så er du allerede kommet langt. Der skal være balance mellem forudsigelighed og nye uventede opgaver og støtte fra kolleger og ledelse. Kravene i arbejdet, mængde af opgaver og tiden, som er til rådighed, skal passe dig. Du skal også have kompetencer til opgaverne. Der skal også være balance. Endelig skal belønningen være i orden. Det er lønforhold, goder og anerkendelse.

Overordnet på arbejdspladsen er værdierne vigtige. De vil altid være der, også selv om man aldrig har sat ord på. De er styrende for det, som sker. Det er vigtigt med oplevelse af tillid og retfærdighed, hvis samarbejdet skal fungere.

Ledelse og medarbejdere er nødt til at tale sammen. En løbende dialog og tryghed til at turde sige til og fra. Empati er nødvendigt. God ledelse og gode kolleger forstår, at andre kan have brug for andet end en selv. At livet byder på forskelligt. Vi ved ikke, hvad der rør sig i andres liv.

Derud over er det vigtigt, at man selv har en god copingstrategi. Hvordan reagerer du under pres? Hvad gør du, når der opstår uventede situationer, stor arbejdsmængde, udfordringer osv.? Din indre plan skal være fornuftig, så du kan være konstruktiv og se frem. Du skal helst kunne tænke positivt og handle klogt på udfordringerne. Gode copingstrategi er med til at skabe fysisk og psykisk robusthed. Det er aldrig for sent at ændre på sin strategi.

Søvn

 • Undgå koffein og alkohol før sengetid. Husk, at udover kaffe og cola, er der også opkvikkende stoffer i chokolade, sort og grøn te.
 • Sørg for at være fysisk aktiv i løbet af dagen, dog ikke lige inden sengetid.
 • Den optimale soveværelsestemperatur er for de fleste 18-21 grader.
 • Rent sengetøj kan gøre en positiv forskel.
 • Undgå støj over 30 decibel i soveværelset. Brug evt. ørepropper.
 • Undgå lys fra skærme fx. computer, tablets og tv før sengetid. Sluk en time, før du skal sove eller dæmp lysstyrken på skærmen.
 • Sørg for at soveværelset er mørkt eller brug en maske over øjnene.
 • Hold dig fra energi- og fedtholdig mad inden sengetid.

Hud

Din hud beskytter kroppen både mod udtørring og mod fremmede bakterier. Huden påvirkes både fra indersiden af, hvad du spiser og føler og fra ydersiden af, hvad du har kontakt med.

 • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt efter vask.
 • Anvend alkoholbaseret hånddesinfektion, når hænderne ikke er synligt forurenede.
 • Brug en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume.

Handsker kan beskytte huden på dine hænder:

 • Brug handsker ved vådt eller snavset arbejde, også ved rengøring af grøntsager.
 • Handsker skal være intakte, rene og tørre indeni. Brug bomuldshandsker inde i beskyttelseshandsker, hvis du ved, at hænderne bliver fugtige.
 • Brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet, arbejdshandsker ved havearbejde og varme handsker udendørs om vinteren.

16 øvelser til pauser og fritid

4 øvelser med elastik - plakat

UDSTRÆKNINGSØVELSER

Flere øvelser - plakat