Politikker og beredskabsplaner

Politikker og beredskab

Beredskabsplaner

Psykisk førstehjælp

Når der arbejdes på en arbejdsplads, hvor der kan ske traumatiske hændelser, SKAL der være en beredskabsplan for psykisk førstehjælp.

Som abonnementskunde hos os er I automatisk til vores abonnement hos Nordisk Krisekorps (NOKK), hvor der udelukkende er professionelle psykologer, der kan tilkaldes.

Se telefonnummeret i beredskabsplanen og proceduren. Tilmelding til NOKK sker via Miljøhuset.

Beredskabsplanen for psykisk førstehjælp kan ses nedenfor.

Den skal gennemgås med medarbejderne, så de har kendskab til den og til kriseplanen.

Alle ansatte skal opgive navn og telefonnummer på de tætte (fx mand, kone, børn, ven eller lign.) der skal tilkaldes/orienteres hvis der opstår en hændelse. Persondatalovgivningen er ikke en forhindring for at opbevare disse oplysninger - men husk at opdatere dem, når der sker ændringer.

Der er også en kort udgave af proceduren, der skal udfyldes og hænges op, så alle ved, hvor den er.

Det er menighedsrådet, der bestemmer hvem der kan få hjælp - det kan være både ansatte, præster medlemmer af menighedsrådet, kirkegængere m.fl. Men menighedsrådet skal sørge for at der i menighedsrådet er truffet beslutning om en forhåndsbevilling, så førstehjælpen kan iværksættes hurtigst muligt. (ligger normalt med 3 behandlinger og ca 5000,-kr)

NOKK fakturerer direkte til menighedsrådet uden mellemregninger til Miljøhuset.

Arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder uanset størrelse skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges.

Det sker på et møde med medarbejderne. Se mere i AT´s vejledning.

Nedenfor finder du blanketter til at hjælpe jer.

Der skal:

Laves en beskrivelse af hvordan I samarbejder om arbejdsmiljøet

Beskrives hvad I vil lægge vægt på det kommende år (fx sikring af sten, kemi, samarbejdet osv)

Laves en kort redegørelse for om I har nået de mål I satte jer sidste år.

Nogle af vores kunder laver drøftelsen når vi er på det årlige besøg - andre lægger den på det årlige personalemøde, hvor der i forvejen er et standardpunkt om arbejdsmiljø.

Rygepolitik

Rygepolitik er den eneste lovpligtige politik.

Den skal indeholde:

Hvor der må ryges (al rygning indendørs er ikke tilladt)

Om der må ryges i jeres køretøjer

Om der må ryges når der gæster i nærheden

Hvordan I forholder jer til E-cigaretter

Miljøhusets udkast til anbefaling kan du finde nedenfor.

Rygepolitikken skal godkendes i menighedsrådet.

BEREDSKABSPLAN 

PSYKISK FØRSTEHÆLP

ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

ATs VEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN

OVERSIGT OG TILMELDING

ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DER ER INGEN ARBEJDSMILJØORGANISATION

RYGEPOLITIK


ARBEJDSMILØDRØFTELSE

DER ER EN ARBEJDSMILJØORGANISATION